VRAGEN

 

 • In hoeverre past dat wat u doet bij wat u wenst te bereiken?
 • Past dat wat uw team of organisatie zowel collectief als individueel doet bij de gewenste resultaten?
 • Zijn activiteiten van uw team of organisatie optimaal op elkaar afgestemd in onderlinge samenhang met individuele en/of gezamelijke doelstellingen?

Wij stellen organisaties, teams en individuen in staat om via een vierstappenproces hun bewustwording te vergroten over die zaken die enerzijds invloed hebben op samenwerking en resultaat en anderzijds vaak onbewust en onbesproken blijven. 

PROCES

=

STAP 1

Wat is de huidige stand van zaken over de mate van bewustzijn van gedrag en afstemming tussen individu, team en organisatie. Klik “ASSESSMENT” en zet daarmee de eerste stap naar een soepele, krachtige en innovatieve organisatie.

=

STAP 2

Aan de hand van uw assessment brengen we uw positie en lerend vermogen in kaart en stellen u uw team of organisatie met een concrete structuur in staat deze zowel te doorgronden als significant en op lange  termijn te verbeteren.

=

STAP 3

Bewustwording en planning van nieuwe voornemens zijn niets waard zonder de daadwerkelijke uitvoering. In deze fase zijn we er om gemaakte afspraken en structuur te borgen die zullen leiden tot het in fase 2 vastgestelde gewenste resultaat.

=

STAP 4

Wat is de stand van zaken over de mate van bewustzijn van gedrag en afstemming tussen individu, team en organisatie. In hoeverre zijn de gewenste resultaten behaald ?

HOLLANDS GLORIE

We gebruiken een door onszelf ontwikkeld model.

WETENSCHAPPELIJKE BASIS

Het model is gebasseerd op  wetenschappelijk onderzoek naar menselijk gedrag.

HELDER & CONCREET

Geen zweverige positief doenerij, gewoon heldere en concrete stappen met de focus op betere resultaten.

AANPASSEN & AFSTEMMEN

 

Aanpassen aan veranderende omstandigheden is een belangrijke vaardigheid vandaag de dag. Individuen spelen hierbij een cruciale rol. In feite zal een organisatie zich sneller aanpassen als de mensen die deel uitmaken van die organisatie de veranderende omstandigheden in relatie tot hun eigen gedrag en de impact van hun gedrag zien. Daarom faciliteren we bewustwording over gedrag in relatie tot resultaat op alle niveaus van een organisatie en bieden de implementatie en follow-up ondersteuning die nodig is om deze verandering in een team of hele onderneming te coördineren en te ondersteunen.

WAT HET U OPLEVERT

INDIVIDUEN

 • ONTWIKKELEN SNELLER
 • BENUTTEN HUN MOGELIJKHEDEN BETER
 • ZORGEN VOOR TEVREDENER KLANTEN
 • HEBBEN MINDER WEERSTAND BIJ VERANDERING
 • HALEN HET BESTE UIT ZICHZELF & ANDEREN
 • LEREN VAN GEMAAKTE FOUTEN

TEAMS

 • HEBBEN MINDER WEERSTAND BIJ VERANDERING
 • FOCUSSEN OP RESULTAAT
 • EVALUEREN EFFECTIEVER
 • BESPAREN TIJD GELD EN MIDDELEN
 • HEBBEN HOGE BETROKKENHEID
 • NEMEN VERANTWOORDELIJKHEID

ORGANISATIES

 • INNOVEREN SNELLER
 • HEBBEN BETERE RESULTATEN
 • HEBBEN MINDER WEERSTAND BIJ VERANDERING
 • HEBBEN HOGE WERKNEMER TEVREDENHEID
 • HEBBEN GEEN KLANTEN MAAR FANS
 • PASSEN ZICH MAKKELIJK AAN

Heeft u een vraag?

w

Whats app

06-41042819

Telefoon

06-41042819

Email

info@mindsetatwork.nl

Contact fomulier

Mindset at Work