Wij stellen organisaties en individuen in staat om via een vijfstappenproces hun impact en resultaat te veranderen.

 

 

Wij stellen organisaties en individuen in staat om via een vijfstappenproces hun impact en resultaat te veranderen: analyseren, trainen, implementeren, opnieuw beoordelen en ondersteunen. Individuele, leidende en uitvoerende  medewerkers bouwen met elkaar aan de groei van een externe mindset in de organisatie. Een uitrol van dit proces voor teams omvat individuele, leidende en uitvoerende programma’s.

=

STAP 1

Ons werk met u begint met een analyse van uw huidige situatie – als individu, team of organisatie. Klik “ASSESSMENT” en zet daarmee de eerste stap naar een soepele, krachtige en innovatieve organisatie.

=

STAP 2

Volg in stap 2 een workshop die een diep begrip en motivatie voor verandering teweegbrengt en ontvang daarbij de nodige tools.

=

STAP 3

De instrumenten en inzichten uit de workshop toepassen en oefenen; pas systemen en processen aan om gewenste veranderingen vast te houden.

=

STAP 4

We meten opnieuw de mindset en gebruiken de gegevens uit stap 1 als benchmark te verbeteren.

=

STAP 5

Doorlopende coaching, consulting en andere ondersteuning om het momentum te behouden en de koers aan te passen waar nodig.

Individueel

Zelfbewustzijn tools

Tools ter verbetering van de samenwerking

Tools voor het nemen van verantwoordelijkheid

Managers

Werving & selectie tools

Performance management tools

Bijstuur en correctie tools

Executives

Leiderschap en mentor tools

Systeem & proces aanpassingen

Strategische tools

Het proces

Organisatorische verandering begint bij individuen. In feite zal een organisatie alleen veranderen wanneer de mensen die deel uitmaken van de organisatie veranderen. We faciliteren individuele mindsetwijzigingen bij mensen op alle niveaus van een organisatie en bieden de implementatie en follow-up ondersteuning die nodig is om deze verschuivingen in een team of hele onderneming te coördineren en te ondersteunen.

Heeft u een vraag?

w

Whats app

06-41042819

Telefoon

06-41042819

Email

info@mindsetatwork.nl

Contact fomulier

Mindset at Work