Past de mindset van je organisatie bij jullie gewenste resultaten?

Hoe groot is het vermogen van je organisatie om te zien wat jullie doen en de impact daarvan op resultaten?

Wist je dat we ons van gemiddeld slechts 5% van wat we denken en doen bewust zijn? Dat wil zeggen dat in de meeste gevallen we onze handelingen automatisch en onbewust uitvoeren. Ook de zaken die (veel) invloed hebben op onze resultaten!

Vergroot het inzicht in mindset door als organisatie in een tool te investeren waarmee jullie collectief reflecterend vermogen vergroten en verbeteren.

Ons model stelt jullie in staat om met nieuwe inzichten jullie acties nog beter af te stemmen op wat je gezamelijk wenst te bereiken. Klik op de button hieronder, vul het assessment in en vindt uit hoe het reflecterend vermogen is van je team of organisatie als geheel.

Leiderschap fabriek

Ontwikkelen en inzetten van sterk leiderschap op alle niveau’s

Continu verbeteren

Ondersteunen van alle medewerkers bij hun streven naar prestatie en innovatie

Leren & groeien

Leren en groei gaan hand in hand, naast het onderzoeken van de waan van de dag

Mindset & Strategie

De wereld om ons heen verandert sneller dan ooit. Het is als organisatie geen gemakkelijke opgave om jezelf steeds opnieuw uit te vinden, relevant en betekenisvol te blijven voor je klanten. Veel organisaties proberen hun dienst of product op de wensen van de klant af te stemmen door te werken vanuit een missie, visie en een daarbij passende strategie. In de praktijk echter zijn deze mooie volzinnen op de werkvloer vaak niet of onvoldoende terug te vinden. Dat komt omdat een verandering in missie visie of strategie daarnaast vaak om een verandering in cultuur vraagt.  En cultuur blijkt een van de lastigste zaken te zijn om in een organisatie te veranderen. Lastig maar niet onmogelijk. Wat mist is een methode die mensen helpt om de gewenste gedragsverandering te borgen in de cultuur van de organisatie. Een methode die samenwerking bevordert en de focus op gezamelijk proces en resultaten vergroot. Wilt u uw organisatie wendbaarder maken? Dan is onze training bewustwording van mindset en impact iets voor jou!.

Systemen & proces aanpassingen

Dit samenwerkingsproces maakt de ontwikkeling van organisatiedoelstellingen, strategieën en implementatieplannen mogelijk om cross-functionele afstemming te creëren en diepe verantwoording in te bedden.

Strategische planning en uitvoering

Een grondige beoordeling van beleid, uitvoering en structuren met aanbevolen aanpassingen en implementatie-advies om ervoor te zorgen dat systemen en processen de manier van werken versterken.

w

Executive mentoring en begeleiding

Een grondige begeleiding door een mentor voor een geleide zelfanalyse van verbeteringsgebieden en een plan om de mindset verandering en leiderschaptools  toe te passen. Mindset@Work helpt bij de implementatie van wijzigingen.

Heeft u een vraag?

w

Whats app

06-41042819

Telefoon

06-41042819

Email

info@mindsetatwork.nl

Contact fomulier

Mindset at Work