Waarbij focus en gedrag van individuen gericht zijn op de eigen doelen. 

Waarbij focus en gedrag gericht zijn op gezamelijke missie en organisatie.

De volgende kenmerken van een organisatie met een interne mindset :

* Gebrekkige samenwerking.

* Gebrek aan vertouwen.

* Verantwoordlijkheden worden vermeden.

* Weerstand tegen veranderingen.

* Er wordt niet geleerd van fouten.

* De aanwezigheid van conclicten

* Processen sluiten niet goed op elkaar aan

Kenmerken van organisaties die werken met een externe mindset :

* Een hoog niveau van bewustzijn van de behoeften en doelstellingen van de       organisatie en andere medewerkers.

* Behulpzaamheid voor anderen en hun werkzaamheden.

* Verantwoording over resultaten en iemands invloed op het vermogen van         anderen om resultaten te bereiken.

* Afstemming op de missie en doelstellingen van de organisatie.

* Integratie van iemands werk met het werk van collega’s, zodat inspanningen     onderling overeenkomen

Overeenkomst mindset en F1 aerodynamica

Investeren in mindset loont! De mate waarin jij jouw talenten weet te ontwikkelen en inzet voor jouw omgeving levert een belangrijke bijdrage aan jouw succes en dat van je omgeving. Bovendien is het ontwikkelen van je talenten leuk en zinvol. Reden temeer dus om met...

Heeft u een vraag?

w

Whats app

06-41042819

Telefoon

06-41042819

Email

info@mindsetatwork.nl

Contact fomulier

Mindset at Work