Wat is mindset, hoe werkt het en welke impact heb je ermee?

Gedrag is Mindset

Bekijk het filmpje van de backwards brain bicycle. De fiets stuurt in tegenovergestelde richting in vergekijking met een normale fiets. Je ziet hoeveel moeite het kost om op deze fiets te leren rijden. Het is bijna alsof je opnieuw moet leren fietsen. Het blijkt dat kinderen minder tijd nodig hebben om aan deze fiets te wennen. Waarschijnlijk is dit toe te schrijven aan het feit dat ze in mindere mate gewend zijn aan de gangbare manier van sturen. Met andere woorden, de gewenning is minder en dus makkelijker doorbreekbaar.

Het besturen van een fiets is gedrag, dit gedrag is als mindset of “instelling” vast gelegd in onze hersenen. Veranderen we de omstandigheid (de fiets in dit geval) dan is het gevolg dat we  in eerste instantie niet met deze fiets overweg kunnen. We zullen tijd en inspanning moeten investeren om ons gedrag aan te kunnen passen aan de nieuwe omstandigheid. 

Mindset is een instelling

Naast dat we gewend zijn aan het op een bepaalde manier besturen van een fiets is veel van wat we doen als het ware geprogrammeerd in onze hersenen. Dat wil overigens niet zeggen dat we geen invloed of keuze hebben. Het deel van onze mindset waar we bewust van zijn is alleen een stuk kleiner dan de meeste mensen in eerste instantie zouden verwachten. 

Bedenk dat wat je doet of het nou autorijden, schrijven of koken is. Dat je dat voor het grootste deel geautomatiseerd hebt toen je het leerde. Dit deel blijkt uit onderzoek liefts 95% te zijn. 

https://www.gezondheidsplein.nl/nieuws/95-van-ons-gedrag-is-onbewust/item64460

De impact van mindset

Is dat wat we bereiken het resultaat van dat wat we doen? Ja simpel gezegd is dat zo. Maar er zijn daarnaast ook een andere factoren die onze resultataten in meer of mindere mate beïnvloeden. Bijvoorbeeld : wet en regelgeving, de economie, het klimaat en momenteel Covid-19. Wat deze factoren allemaal in het gemeen hebben is dat we er niet of nauwelijks invloed op uit kunnen oefenen. Afgezien van de wijze waarop we met deze omstandigheden omgaan. Juist, hoe we op omstadigheden afgestemd zijn is dus onze mindset. Door ons inzicht te vergroten in de relatie tussen wat we doen en onze resultaten zijn we veel beter in staat onze acties af te stemmen in lijn met onze doelstellingen. Daarom is het vergroten van inzicht in jouw mindset die van je team of organisatie bij uitstek de manier om impact individueel of collectief te vergroten en te verbeteren. 

Heeft u een vraag?

w

Whats app

06-41042819

Telefoon

06-41042819

Email

info@mindsetatwork.nl

Contact fomulier

Mindset at Work